Najszybsze i najlepsze rozwiązanie to 

Polisy Wzajemne Wspólników

zabezpieczające każdą ze stron !

Czy jesteś przygotowany na taką sytuację?

odpowiedz sobie na poniższe pytania

 

⇒ Ile dzisiaj jest warta Twoja firma?

⇒ Jaka kwota będzie Ci potrzebna na spłatę spadkobierców i dalsze samodzielne prowadzenie spółki?

⇒ Jak wyobrażasz sobie prowadzenie firmy ze spadkobiercą zmarłego wspólnika (żoną/mężem/dzieckiem?

Jeżeli umowa Twojej spółki przewiduje, że :

 

► w przypadku śmierci wspólnika spadkobiercy nie wchodzą w miejsce zmarłego wspólnika

 

- musisz być przygotowany finansowo na żądania finansowe spadkobierców (prawo spadkowe, KSH)

 

► w przypadku śmierci wspólnika, w jego miejsce wchodzi spadkobierca

 

- musisz być przygotowany na prowadzenie spółki z osobą nie posiadającą kompetencji, wiedzy i doświadczenia w specjalizacji Waszej spółki, a posiadającej pełne prawa wspólnika spółki (prawo do głosu, wypłaty zysku itp.)

Spółki prawa handlowego

Prowadząc firmę w formie spółki z o.o. lub spółki jawnej 

niebezpieczeństwo finansowej kryje się

w zapisie umowy dotyczącym śmierci jednego z wspólników Twojej formy

NIE ODKŁADAJ WAŻNYCH DECYZJI NA PÓŹNIEJ !

spotkajmy się dzisiaj i stwórzmy dzisiaj plan zabezpieczenia finansowego

dla Ciebie i Twojej rodziny

♦ Podatki występujące przy likwidacji firmy (VAT i dochodowy wynikające z bieżącej działalności) oraz ewentualne podatek dochodowy likwidacyjny

♦ Zaległości wynikające z nierozliczonych faktur z odroczonym terminem płatności (kredyt kupiecki)

♦ Konieczność natychmiastowej spłaty całości zadłużenia przy kredycie obrotowym i inwestycyjnym 

♦ Wypowiedzenie umów leasingowych i konieczność ich rozliczenia

♦ Skutki zerwania umów biznesowych, kontaktów i wygranych przetargów

♦ Zapłata odszkodowania dla pracowników (występuję zawsze w przypadku śmierci właściciela firmy)

♦ Konieczność zwrotu dotacji z Unii Europejskiej

♦ Zerwanie umów dzierżawy i najmu - okres wypowiedzenia lub inne kary wynikające z umowy

♦ Prywatne zobowiązania (kredyt hipoteczny, gotówkowy)

W przypadku braku ZARZĄDU SUKCESYJNEGO firma przestaje istnieć a zaczynają występować zobowiązania po stronie spadkobierców :

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami wraz ze śmiercią przedsiębiorcy kończy się bowiem byt przedsiębiorstwa, następcy nie będą mogli posługiwać się numerem NIP i REGON, nie będą mieli także dostępu do firmowego rachunku bankowego.

Dlaczego moment śmierci przedsiębiorcy, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą jest tak niebezpieczny ?

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Zagrożenia finansowe

Obecna sytuacja na rynku gospodarczym pokazuję, iż zdecydowana większość małych i średnich firmy rodzinnych coraz chętniej korzysta z dostępnych narzędzi prawnych, które chroniłyby majątek formy rodzinnej w nagłych, nieprzewidzialnych życiowych a rodziny przed konsekwencjami finansowymi na wypadek śmierci właściciela Firmy.

W ramach branży ubezpieczeniowej pomagam Klientom zabezpieczyć dochody płynące z firmy oraz jej majątek w sytuacji nagłych zdarzeń losowych dotykających Firmy.

Ubezpieczenia w Biznesie 

Zalety i korzyści

- Sukcesja Firmowa -

Kontakt

O mnie

Strona Główna

Kontakt ze mną ->

Najkorzystniejsze

rozwiązania finansowe i ubezpieczeniowe

dla Twojej firmy!

Dla firm 

Współpraca